Європейська філософія

Philosophy

В цьому розділі планується публікація матеріалів, пов’язаних з різними аспектами європейського філософського мислення – з акцентом на другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.

Олександр Артамонов. Між Мартіном Гайдеґґером та Юліусом Еволою.

Ґреґ Джонсон – Нотатки стосовно Гайдеґґера та Еволи

Олександр Артамонов. Реферат І. Франка “Лукіан і його епоха”: структурний та контекстуальний аналіз